Wilt u een periodieke gift doen aan Reddingstation Wijdenes? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Reddingstation Wijdenes. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Reddingstation Wijdenes. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor het reddingstation. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar Reddingstation Wijdenes wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar het reddingstation verstuurt, geeft u Reddingstation Wijdenes toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

RSIN

Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren moet een goed doel dit individuele RSIN invullen.

Wilt u meer informatie over een periodieke schenking? Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie.

U kunt de documenten ook hieronder nalezen.