Over ons

Reddingstation Wijdenes is 24 uur per dag, 7 dagen in week inzetbaar voor het redden en helpen van mens, dier en materiaal in nood op het Markermeer. Dit doen we snel professioneel en kosteloos. Geheel met vrijwilligers.

Het reddingstation heeft 36 vrijwilligers in dienst en een reddingboot operationeel die gelegen is in de haven van Wijdenes.

Reddingstation Wijdenes is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), maar is financieel geheel autonoom. Voor het grootste deel is het reddingstation afhankelijk van bijdragen van donateurs en sponsoren.

Search and Rescue

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. In Nederland is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor het beleid van Search and Rescue (SAR) op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding is overgedragen aan het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder. Reddingstation Wijdenes voert SAR-taken uit onder de operationele leiding van het KWC. Het reddingstation kan ook worden gealarmeerd door de KNRM Alarmcentrale via het P2000 alarmeringssysteem.

Werkwijze Search and Rescue:
- Het Kustwachtcentrum (KWC) alarmeert via het P2000-alarmerings netwerk.
- Vrijwillige bemanningsleden worden gealarmeerd via een pieper (pager)
- Reddingboot vaart uit binnen 15 minuten na alarmering
- De bemanning aan boord neemt contact op met het KWC voor details over de noodmelding.
- Het KWC coördineert de reddingsactie, maar de reddingbootschipper heeft een belangrijke inbreng en is bevoegd om beslissingen te nemen.
- Behalve op aanwijzing van de alarmerende instanties, kan Reddingstation Wijdenes ook zelf besluiten reddingboten te laten uitvaren als ze daartoe aanleiding ziet.

Erkende hulpverleningspartner

Reddingstation Wijdenes is een erkend hulpverleningspartner op het water voor de Nederlandse Kustwacht en ketenpartners zoals brandweer, ambulance, politie en veiligheidsregio's.

Materieel

Reddingstation Wijdenes heeft een reddingboot operationeel: reddingboot De Gooier van het type Tornado 8.50. Meer informatie over de reddingboot vindt u op de materieel pagina.

Bestuur

De dagelijkse leiding van Reddingstation Wijdenes is in handen van het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen in de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden.

Vrijwilligers

Reddingstation Wijdenes draait volledig op vrijwilligers, deze vrijwilligers krijgen geen vergoedingen voor hun inzet voor het reddingstation. Binnen het reddingstation zijn diverse functies zowel varend als op de wal.

Voor de reddingboten zijn twee functies: schipper en opstapper.
De schipper heeft de leiding tijdens een inzet en neemt in samenspraak met de overige bemanningsleden beslissingen aan boord. Opstappers voeren in principe alle taken uit aan boord en stappen over op incidentschepen. Alle opstappers worden op dezelfde wijze opgeleid als die van de KNRM.

Op de wal zijn er ook diverse functies: walhulp, traumaherkenner en technici.

Coördinator Opleiden & Oefenen (COO)

De COO is verantwoordelijk voor het goed opgeleid krijgen en houden van alle varende bemanningsleden. Hij of zij houdt de geoefendheid bij en draagt zorg voor het inplannen van opleidingen.