Zowel de bemanning als het bestuur van Reddingstation Wijdenes bestaat geheel uit vrijwilligers. Al onze vrijwilligers krijgen geen vergoedingen voor hun werk. De jaarlijkse exploitatiekosten van Reddingstation Wijdenes zijn ruim € 29.000,- en zal naar verwachting komende jaren stijgen. 

Uitgaven

 • Brandstof
 • Onderhoud
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Opleidingen
 • Verzekeringen
 • Materialen
 • Communicatie & Fondsenwerving

Inkomsten

 • Donaties
 • Sponsoringen
 • Rederskring
 • Subsidies
 • KNRM budget
 • Crowdfunding
 • Evenementen

Financiële jaaroverzichten en verantwoording

In de jaarverslagen staan overzichten van werkzaamheden en hulpverleningen, alsmede de jaarrekening van het reddingstation. Onderstaand vindt u het meest recente jaarverslag. De jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u hier downloaden.