Dinsdagavond zijn onze vrijwilligers op bezoek geweest bij de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat.

 In het bedieningsgebouw van de Houtribsluizen is ook de Centrale Meldpost voor het IJsselmeergebied (CMIJ) gevestigd. Bij de meldpost kunnen er meldingen gedaan worden van scheepsongevallen, waterverontreiniging, storingen aan betonning en dergelijke. Daarnaast geeft de CMIJ via de marifoon elk uur een bericht over het weer en nautische bijzonderheden.

Het bezoek was gericht op het delen van elkaars kennis en kunde en hoe we elkaar kunnen ondersteunen bij incidenten. Verbeterpunten, tips en andere dingen kwamen in de verschillende gesprekken aan de orde.