De maand maart stond in het teken van de wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers. Via online en offline media werd gezocht naar nieuwe (varende) vrijwilligers voor Reddingstation Wijdenes. En met succes!

Vanaf 1 maart was in de gehele regio de wervingscampagne zichtbaar: banners langs de wegen, flyers bij de lokale middenstand, posters zijn opgehangen in openbare ruimtes, meerdere week- en dagbladen hebben artikelen en interviews geplaatst. Daarnaast hebben NH Nieuws en Stichting Streekomroep West-Friesland (WEEFF) middels een interview op radio en tv aandacht geschonken aan de campagne.

Om potentiële nieuwe redders van meer informatie te voorzien, werden er twee informatieavonden georganiseerd waar een beeld werd gegeven van Reddingstation Wijdenes en wat de functie van opstapper precies inhoudt.

De wervingscampagne was een groot succes! Na twee informatieavonden hebben er zich tien nieuwe vrijwilligers ingeschreven. Zij worden de komende maanden opgeleid tot volwaardig redder.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de succesvolle campagne. In het bijzonder Face2Design, Slagter Media, Indrukmakers en Dorpscafé de Bierstal.