Om 10:00 uur was het nog bepaald niet warm, maar de zon stond al te stralen. En die heeft ons de rest van de dag niet verlaten. Een heerlijke dag die in de ochtenduren vrij rustig verliep, maar in de middaguren was het knap druk. Er zijn naar schatting 500 personen langs geweest.

Er was van alles te doen. Voor de kinderen een springkussen, een spannend reddingsvlot, wafels, ijs en uiteraard een tochtje met een boot. En hoewel de honden die het haventerrein dagelijks bezoeken deze keer een beetje verbaasd rondliepen, hadden ook die het naar hun zin. Maar ook voor enige bejaarde dorpelingen werd het een fantastische dag. De oudste die dit jaar meevoer was een 99-jarige dorpsbewoonster. Met de rolstoel naar de haven gekomen en vervolgens de Zeehond in getild voor een toertje Markermeer. Ze heeft genoten!

Veel aandacht was er voor de Effe Chille Ambulance, De heren van de ambulance zijn de nodige keren aan de praat gehouden door jong en oud. Daarnaast was er links en rechts wat eetwerk geregeld en in de middaguren hield de Wienesser Kapel de stemming erin.

Het meest bijzondere van vandaag: de vliegende eenheden die we op bezoek kregen. Eerst een fly-by van een Kustwachtvliegtuig. Vele oh's en ah's vanuit het publiek. Vooral toen het toestel plotseling sterk steeg en een looping leek te gaan inzetten. Maar dat bleek het begin van een duikvlucht te zijn laag over het feestterrein.

En toen de Kustwachtheli voorbij kwam vielen de monden stil op het terrein. Er is namelijk nauwelijks een woord te wisselen als je onder een dergelijk toestel staat. Er werd in samenwerking met onze Mantelmeeuw een "hoist" gedemonstreerd. Daarbij komt iemand uit de helikopter naar beneden.

Al met al was het een meer dan fantastische Reddingbootdag. Alle medewerkers worden bedankt. En of ze nu per auto, fiets, rolstoel, ambulance, heli of vliegtuig kwamen: alle bezoekers heel erg bedankt.