De brandweer, politie en ambulance beschikken sinds een aantal jaar over zogenoemde 'troostbeertjes'. Troostbeertjes worden aan kinderen gegeven die een traumatische ervaring hebben meegemaakt.

Terugkijkend op de acties van afgelopen jaren, zagen we een stijgende lijn van acties waar kinderen bij betrokken waren. Michelle en Mark wisten van het bestaan van de troostbeertjes en ze hebben meteen actie ondernomen om zelf een aantal beertjes in het bezit te krijgen.

Uiteindelijk leidde dit tot een schenking van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van dertig troostbeertjes voor twee organisaties: reddingsbrigade Notwin uit Hoorn en reddingstation Wijdenes. De beertjes werden afgeleverd op de post van de Notwin en daar werden ze vrijdagavond overhandigd aan Reddingstation Wijdenes.