Vandaag is onze actie "Inpakken en Wegwezen" definitief beëindigd. Een grote groep vrijwilligers en een nog veel grotere groep sponsors verzamelden zich vanmiddag in Restaurant de Egelantier in Wijdenes. Omstreeks 15:00 uur arriveerde Dennis Smits van Viking met een auto vol overlevingspakken (10 stuks).

Alle aanwezigen werden welkom geheten door de voorzitter, waarna Nico in een korte speech iedereen eraan herinnerde hoe het 6 jaar geleden begon: 6 hele pakken voor de hele ploeg....

Dat aantal konden we in de loop der jaren aardig vergroten. Maar bij een alarmering was het nog steeds zo dat de laatst aangekomene het toevallig als laatste nog hangende pak aantrok.

Het was hoog tijd om te zorgen dat op den duur ieder zijn/haar eigen pak krijgt. Met de twee pakken die via Blaricum al specifiek voor Hans en Sjaak waren gescoord, hebben we met deze nieuwe pakken mee maar liefst 12 opstappers die hun eigen "maatpak" hebben.

Daarna was het al snel passen geblazen. Zelfs een aantal van de sponsoren waren te strikken voor een tochtje op het Markermeer. Een rijk gevoel. Dank aan de vele, vele particulieren die tijdens de pakkenactie een stukje overlevingspak voor hun rekening namen.