De Stichting Hulpverleners Respect organiseerde vandaag de 1e Nationale Hulpverlenersdag. Een enorm feest met vele tientallen hulpverleningsinstanties, honderden hulpverleners en pakweg 25.000 bezoekers. Onder die bezoekers vele kinderen die het ene moment in een brandweerauto zaten, dan weer met een ME-helm op rondliepen, vervolgens de waterscooter van de Reddingsbrigade probeerden en een vaartochtje met een Reddingboot ook op de verlanglijst hadden staan. Dat gemengd bij het prachtige weer voor een oktoberdag: een feest van ongelooflijke omvang.

Het idee achter deze dag was, dat men geacht wordt respect te hebben voor hulpverleners. En dat men geacht wordt de handjes thuis te houden tegenover hulpverleners en ook van zijn/haar materiaal af blijft. Om dat respect te tonen begon de dag met een ontbijt voor alle hulpverleners, uitgeserveerd door burgemeesters en hoge functionarissen uit de veiligheidsketen. De belangrijkste uitdeler: staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie.

De rest van de dag was druk, druk, druk. Samen met de Hayo uit Hoorn en 2 rampenvlets van de Notwin pendelden we constant op en neer met passagiers. Die werden deels afgezet op de P85, de boot van de waterpolitie uit Enkhuizen die voor Hoorn voor anker lag. Tussen de bedrijven door werd af en toe een MAN OVERBOORD geroepen en mocht de Mantelmeeuw aan de gang met haar drenkelingennet om iemand uit het water te vissen. Weliswaar ontstonden lange wachtrijen om aan boord van 1 van de boten te komen, maar na afloop een heleboel blije gezichten en niet eentje groen.

Er was veel meer gaande op het festivalterrein. Brandweer, ambulances en politie die demonstraties gaven, honden van zoekteams die naar zgn. slachtoffers zochten, duikers van de brandweer die in een heel groot verrijdbaar aquarium konden laten zien wat ze doen en nog veel en veel meer.