De Mantelmeeuw ligt wegens gebrek aan een botenhuis altijd buiten. Om haar te beschermen tegen weer en wind wordt ze altijd ingepakt onder dekzeilen. Daarmee bleef ze de afgelopen jaren vrijwel geheel beschermd. Maar aan de dekzeilen was duidelijk te zien dat in 4 jaar tijd de nodige stormen over de haven van Wijdenes zijn getrokken.

Een van beide was al in zodanige staat dat ze echt gerepareerd moest worden. Gelukkig voor ons was Karsten Tenten uit Zwaag bereid om de reparatie GEHEEL GRATIS voor ons uit te voeren. Fantastisch, want daarmee kunnen we de Mantelmeeuw de komende jaren weer goed beschermen. Onze hartelijke dank!