Er was al enige tijd informeel contact met Yvo Schotman van Tenderline. Tenderline is een in Wijdenes gevestigde aluminiumbotenbouwer. Vandaag is besloten om met Yvo plannen gaan maken voor een nieuw te bouwen boot. Ze zal geheel volgens onze specificaties worden ontworpen.

Zijn de plannen klaar dan gaat ze waarschijnlijk ook in Wijdenes gebouwd worden. Daar zal geld voor nodig zijn, maar veel minder dan voor een willekeurige nieuwe boot.

We zijn heel blij met deze ontwikkeling. De Mantelmeeuw voldoet nog prima, maar is al een oud beestje en heeft niet het eeuwige leven. Bovendien zal de nieuwe boot een aluminium romp krijgen, waardoor ze zomer en winter uitrukgereed te water kan blijven. We staan te trappelen van ongeduld om te beginnen aan het uitwerken van de plannen.

Yvo zal met enige door hem gebouwde boten aanwezig zijn tijdens Reddingbootdag (7 mei a.s.) om alvast enig idee te geven over hoe onze toekomstige boot er uit zou kunnen gaan zien.