Eens per jaar rijden de leden van de VVD-fractie van de Provinciale Staten Noord-Holland met ongeveer 150 taarten rond om allerlei vrijwilligersorganisaties te verrassen. Deze keer stopten ze ook bij ons!

Op de foto ziet u rechts de schipper van de Mantelmeeuw, Sjaak van de Ruit. Links dhr. Harteveld, lid van de VVD-fractie van de Provinciale Staten.

Na het weekeinde gaan we de taart samen met alle vrijwilligers soldaat maken....