Er was al maanden terug in het diepste geheim een oefening opgezet in samenwerking met wat spelers van onze plaatselijke toneelvereniging "Het Mosterdzaadje" en onze EHBO-instructeur Herman Bonnink.

De bij de start van de oefening gegeven informatie was als volgt: "We zijn gealarmeerd, omdat de Kustwacht is gebeld door een dame die op dijk in de omgeving van het Leeker vuurtje staat. Ze heeft dicht onder de kust een geel zeilbootje voor anker zien gaan, waarbij de aan boord aanwezige vrouw heftig gesticulerend en gillend probeerde haar aandacht te trekken. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. "

Opstomend naar het Leeker Licht kwam al snel het bewuste bootje in zicht. In de buurt gekomen begon de aan boord aanwezige vrouw (Liesbeth) heftig te zwaaien en te gillen. Eenmaal op roepafstand kon ze ons duidelijk maken dat haar partner plotseling in elkaar was gezakt en nu niet meer overeind kon komen. Ze stond er helemaal alleen voor en wist niet wat ze verder moest doen.

Er werd langszij gegaan waarna twee opstappers werden overgezet om zich met het slachtoffer te gaan bemoeien. Vanaf de Zeehond werd al pratend geprobeerd de vrouw wat kalmer te krijgen en informatie uit haar te peuteren.

Het was al snel duidelijk voor iedereen, dat we hier met een beroerte te maken hadden. Het is van levensbelang dat zo snel mogelijk een ambulance wordt geregeld (in ons geval via de Kustwacht) en dat de patiënt vlug aan hun wordt overgedragen.