De Mantelmeeuw dient bij strenge vorst uit het water te worden gehaald.

Normaal gesproken zou dat betekenen: het weer in de gaten houden en handelen zodra het nodig is. Door de dijkverzwaring is het zandstrandje, waar we haar afgelopen zomer te water lieten, nu onbereikbaar. Dat blijft bovendien zo totdat men klaar is met de dijkverzwaring. Ze kan verder alleen in Hoorn of Enkhuizen uit het water worden gehaald.

Om problemen bij plotseling invallende vorst te voorkomen, is besloten om haar voorlopig van december tot half maart op de wal te zetten. Dit weekeinde is dat voor het eerst gebeurd door haar naar Enkhuizen te varen. Daar is ze op haar trailer geplaatst en is ze achter een trekker teruggekomen voor onderhoud op de wal.