Zoals vooraf afgesproken, werd de Mantelmeeuw om 14.00 te water gelaten.

Dat bleek nog heel wat voeten in de aarde te hebben, omdat het schelpenstrandje links van de haven veel ondieper is dan we hadden aangenomen. Maar na wat gepruts hadden we haar drijvend. En toen kon het proefvaren beginnen. Iedereen moest haar natuurlijk een keer uitproberen. En toen iedereen geweest was, gingen de aanwezige opstappers gewoon nog een keer. Terug aan wal waren ze het er allemaal over eens. Dit is een mooie boot.