Negen vrijwilligers, die vandaag opgingen voor hun examen EHBO, hebben het examen met goed gevolg afgelegd.