Vrijdag tijdens de oefenavond is er door Reddingstation Wijdenes een bezoek gebracht aan Brandweer Hem/Venhuizen. Dit in het kader van de eerste stappen op het gebied van samenwerking.

 

Al langere tijd is er overleg tussen de brandweer en het reddingstation over samenwerking: hoe kunnen we elkaar ondersteunen in de taken die we hebben? In het najaar van 2018 is dit concreter geworden door gesprekken met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord over C2000.

C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het systeem wordt vooral door politie, brandweer, ambulancediensten, reddingsbrigade, KNRM en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie gebruikt. Hulpverleners kunnen met C2000 communiceren met de meldkamer en met elkaar. Het systeem wordt ook gebruikt bij grootschalige incidenten en rampen.

Onze bemanningsleden van de reddingboten hebben weliswaar een beperkte opleiding brandbestrijding en bluscapaciteit aan boord, maar nemen graag brandweerpersoneel mee aan boord tijdens de uitruk. Om deze samenwerking op te starten is er eerst een bijeenkomst georganiseerd in de brandweerkazerne van Hem/Venhuizen. Peter Jong, de postcommandant, heeft uitleg gegeven over de brandweerorganisatie en verschillende procedures. Uiteraard is daarna het materieel bekeken, waaronder de nieuwe tankautospuit.

In het tweede kwartaal komt de brandweer twee maal op bezoek bij Reddingstation Wijdenes om samen te oefenen. De samenwerking wordt langzaamaan verder uitgebouwd waar dat nodig en mogelijk is.