Tot voor kort kon Reddingstation Wijdenes enkel gealarmeerd worden door het Kustwachtcentrum en de KNRM Alarmcentrale en was er aan boord alleen communicatie mogelijk per telefoon of marifoon. Na veel overleg is hier dankzij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, RVR Noord-Holland Noord en KNRM verandering in gekomen.

 Vanaf heden wordt het reddingstation naast eerder genoemde partijen ook gealarmeerd door de Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland voor incidenten op en rond het water die per 112 op de meldkamer binnenkomen. Tevens heeft het reddingstation beschikking gekregen over C2000 apparatuur om direct te kunnen communiceren met de meldkamer, politie, brandweer en ambulance.

Zowel de alarmering als de mogelijkheid om te kunnen communiceren met de land hulpdiensten was een lang gekoesterde wens van het Reddingstation Wijdenes. Het kwam regelmatig voor dat de reddingboot niet of met veel vertraging werd gealarmeerd bij meldingen die binnenkwamen op de meldkamer. Directe communicatie met politie, brandweer en ambulance was ook niet mogelijk waardoor het lastig was om een inzet goed op elkaar af te stemmen en informatie te delen.

Dat is vanaf nu verleden tijd en we kijken uit naar een goede samenwerking met de Meldkamer Noord-Holland, politie, brandweer en ambulance!