Reddingstation Wijdenes heeft een cheque ontvangen van Rabobank West-Friesland. Begin april stelde Rabobank West-Friesland een fonds voor verengingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven beschikbaar om de gevolgen van het coronavirus te verzachten.

 

Ook ons reddingstation wordt geraakt door de crisis. Onder andere Reddingbootdag en de Gemeenschapsveiling konden helaas niet doorgaan en er is ook veel onzekerheid omtrent de donateursinkomsten van particulieren en bedrijven. Ondanks alles staan we nog steeds 24/7 paraat voor alarmeringen, corona of niet.

De Rabobank heeft een prachtig bedrag van €2.500 geschonken. Dit is voor ons een enorme steun om te blijven zorgen dat wij op een professionele wijze mens, dier en materiaal kunnen redden en helpen op het Markermeer.