Het beheerst het dagelijks leven van iedereen. Maar wat betekent het voor Reddingstation Wijdenes als hulpverleningsorganisatie om met deze pandemie om te gaan?

 

Het reddingstation volgt de richtlijnen van de overheid bij de aanpak om verspreiding van het coronavirus te remmen. De richtlijnen geven ook een duidelijk handelingsperspectief voor onze vrijwilligers.

Voor onze vrijwilligers is duidelijk gemaakt hoe te handelen in het hulpverlenerswerk in relatie tot het virus. Dit handelingsprotocol biedt een leidraad voor de huidige situatie en wordt aangepast waar nodig. De continuïteit van onze hulpverlening moet immers zo lang mogelijk gegarandeerd blijven.

Zo waren alle activiteiten op ons reddingstation, behalve reddingsacties, opgeschort. Er werd niet meer met elkaar geoefend (alleen online), de opleidingen zijn gestaakt, de onderhoudsavonden geschrapt en vergaderingen uitgesteld. Alleen de hoogst noodzakelijke zaken worden met minimale inzet van mensen gedaan om 24/7 inzetbaar te blijven. 
Vanaf 11 mei zijn de oefeningen weer hervat. De komende weken traint de bemanning in vaste ploegen op vaste avonden.

Tijdens een actie vaart uitsluitend het minimaal aantal bemanningsleden met de reddingboot. Overige bemanning blijft thuis.