Reddingstation Wijdenes heeft woensdag 20 juli een mooie gift in ontvangst genomen van verschillende Rotary clubs uit West-Friesland.

Op woensdag 20 juli organiseerde Rotary Drechterland een gemeenschappelijke avond voor alle Rotary clubs uit West-Friesland. Tijdens deze avond heeft Reddingstation Wijdenes een lezing gegeven over het reilen en zeilen van het reddingstation. Daarna was er voor de leden de mogelijkheid om een rondje mee te varen met de reddingboten.

Na afloop van de vaartochten werd er een mooie gift van €550,- overhandigd aan de aanwezige bemanning van Reddingstation Wijdenes. Reddingstation Wijdenes stelt deze gift van Rotary West-Friesland zeer op prijs en heeft deze mooie gift dan ook onder dankzegging aangenomen.

Omdat Reddingstation Wijdenes voor haar werk afhankelijk is van giften en bijdragen van donateurs en sponsoren zijn dit soort initiatieven bijzonder welkom. Bemanningsleden van Reddingstation Wijdenes doen hun werk op vrijwillige basis. Giften en donaties komen dan ook geheel ten goede aan het materieel en bijvoorbeeld de opleiding van (nieuwe) opstappers.